THÔNG TIN

Lễ trao quyết định thành lập Ban Pháp Chế – Doanh nghiệp và bổ nhiệm phó trưởng ban Kinh tế – Xã hội tạp chí Điện tử Nhân lực Nhân tài Việt

Sáng ngày 03/8/2023, tại trụ sở Tạp chí Điện tử Nhân lực Nhân tài Việt Tạp chí điện tử Nhân Lực Nhân Tài Việt …

Lễ trao quyết định thành lập Ban Pháp Chế – Doanh nghiệp và bổ nhiệm phó trưởng ban Kinh tế – Xã hội tạp chí Điện tử Nhân lực Nhân tài Việt Chi tiết »

Shopping Cart
1900 98 68 26