Lời kêu gọi ủng hộ xây dựng cầu tại 2 thôn Háng Bla A-B, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

THƯ NGỎ! Lời kêu gọi ủng hộ xây dựng cầu tại 2 thôn Háng Bla A-B, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh …

Lời kêu gọi ủng hộ xây dựng cầu tại 2 thôn Háng Bla A-B, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái Chi tiết »