Natrumax thực hiện dự án “Bữa sáng kháng thể 0 đồng”, trao tặng các suất ăn sáng miễn phí tại nhiều bệnh viện

“Bữa sáng kháng thể 0 đồng” là dự án từ thiện do Natrumax thực hiện giúp chuẩn bị thực phẩm cho bữa ăn sáng …

Natrumax thực hiện dự án “Bữa sáng kháng thể 0 đồng”, trao tặng các suất ăn sáng miễn phí tại nhiều bệnh viện Chi tiết »