Những giá trị Natrumax luôn hướng tới!

NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI ĐỂ TẠO LÊN

THƯƠNG HIỆU NATRUMAX

Giá trị cốt lõi hình thành nên tầm nhìn của tổ chức, là nền tảng để thu hút khách hàng và giữ chân những nhân viên giỏi nhất. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu tiên thành lập, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là điều mà chúng tôi quan tâm đặc biệt vì điều này ảnh hưởng đến hình ảnh, giá trị đạo đức, văn hóa và sự phát triển của Công ty sau này.

Yếu tố ” con người” trong bất kì lĩnh vực, công việc hay hoạt động nào luôn là yếu tố kiên quyết cho sự phát triển lâu dài và bền vững.
Ở Natrumax, ngoài sản phẩm chất lượng cao, mô hình kinh doanh chuyên nghiệp thì chúng tôi xây dựng giá trị của Công ty dựa trên giá trị của từng nhân sự.

Cụ thể đó là những giá trị sau đây:

 • Thái độ tích cực
 • Phát triển bản thân
 • Hi vọng
 • Gia đình
 • Trách nhiệm
 • Phục vụ
 • Tưởng thưởng
 • Thịnh vượng

 

1, Thái độ tích cực:
Bắt đầu hành động bằng những suy nghĩ tích cực, thể hiện nó ra bên ngoài với công sự, đối tác. Và loại bỏ tất cả những thái độ tiêu cực ngay cả khi bạn không làm việc.

2, Phát triển bản thân:
Luôn chủ động thay đổi, nắm bắt kịp thời xu hướng và phát triển bản thân mỗi ngày.
3, Hi vọng:
Có niềm tin mãnh liệt về thành công.
4, Gia đình:
Một doanh nghiệp tốt sẽ bắt đầu từ những gia đình hạnh phúc và những cá nhân tốt.
5, Trách nhiệm:
Với bản thân, với công việc, với đối tác, với khách hàng.
6, Phục vụ:
Sẵn sàng phục vụ, luôn luôn lắng nghe, học cách chia sẻ là phong cách chúng tôi hướng đến.
7, Tưởng thưởng:
Khích lệ kịp thời và xứng đáng cho nhân sự và đối tác đồng hành.
8, Thịnh vượng:
Chúng tôi nỗ lực cho sự thịnh vượng trong tương lai và muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. Xây dựng giá trị cốt lõi, mở rộng tầm nhìn để hoàn thành sứ mệnh của Natrumax. 

Trong quá trình hoạt động, ngoài những giá trị trên chúng tôi còn củng cố thêm những giá trị như:

 • Chính trực: Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.
 • Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác.
 • Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

Những giá trị cốt lõi trên rất sẽ không biến động và giảm đi theo các biến động của thị trường. Trong bất kì trường hợp nào, chúng tôi sẽ không thay đổi giá trị cốt lõi của mình!

 

Shopping Cart
1900 98 68 26