“Xuân ấm tình người”- Natrumax chung tay dành tặng 30165 xuất quà cho hộ nghèo tỉnh Hải Dương

Vào ngày 23/01/2021, tại Thành Phố Hải Dương Tỉnh Hải Dương. Trong chương trình “Xuân ấm tình người” năm 2020, ban tổ chức tiếp …

“Xuân ấm tình người”- Natrumax chung tay dành tặng 30165 xuất quà cho hộ nghèo tỉnh Hải Dương Chi tiết »