Natrumax vinh dự được Hiệp hội sữa Việt Nam trao giấy chứng nhận hội viên

Tháng 02/2023 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị BCH Hiệp hội sữa Việt Nam (VDA) lần thứ hai nhiệm kỳ 2022 – …

Natrumax vinh dự được Hiệp hội sữa Việt Nam trao giấy chứng nhận hội viên Chi tiết »